Tin tức

Cầu dân sinh tỉnh Bạc Liêu

Dầm BTCT DUL I.750 L=18m, 16 cáp (K=3.5)

Xây dựng đường dân sinh và quản lý tài sản đường bộ địa phương- Hợp phần cầu dân sinh, tỉnh Bạc Liêu