Tiêu chuẩn chất lượng

Tiêu chuẩn chất lượng

ISO 9001:2015 - File kèm

Giấy chứng nhận số HT 2876/4.20.16 xác nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng của Công ty Cổ phần Duy Giang đạt tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015 trong phạm vi:

-   Sản xuất, kinh doanh, vận chuyển cấu kiện bê tông đúc sẵn

TCVN 9114:2012 - File kèm

Giấy chứng nhận số SP 2122/1.20.16 xác nhận sản phẩm dầm bê tông cốt thép dự ứng lực của Công ty Cổ phần Duy Giang đạt tiêu chuẩn TCVN 9114:2012.

Vilas 1071File kèm

Giấy chứng nhận Vilas 1071 công nhận phòng thí nghiệm Công ty Cổ phần Duy Giang đã được đánh giá và phù hợp các yêu cầu của ISO/IEC 10725:2017.

Chứng nhận đăng ký nhãn hiệuFile kèm

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu "Bê Tông Bình Minh" số 216215 do Bộ Khoa Học và Công Nghệ cấp theo quyết định số 68364/QĐ-SHTT, ngày 06.12.2013.