Công Trình Tiêu Biểu

Công Trình Tiêu Biểu

Cầu dân sinh tỉnh Bạc Liêu

05/02/2021

Dầm BTCT DUL I.750 L=18m, 16 cáp (K=3.5) Xây dựng đường dân sinh và quản lý t...
Xem thêm

Gói thầu VL:06-XD:02 tỉnh Vĩnh Long

05/02/2021

Dầm BTCT DUL I.750 L=20m (K=3.5) Gói thầu VL:06-XD:02 - Thi công xây dự...
Xem thêm

Gói thầu ST:07-XD:01 tỉnh Sóc Trăng

05/02/2021

Dầm BTCT DUL I.1250 L=28m, 40 cáp (K=4) Gói thầu ST:07-XD:01 Thi công ...
Xem thêm

Công trình Cầu Lộ Xe- Kênh Quế Hải- Thị trấn Cái Nước- tỉnh Cà Mau

28/07/2020

Dầm bản rỗng BTCT DƯL L=24m Công trình Cầu Lộ Xe- Kênh Quế Hải-...
Xem thêm

Cầu Kênh T2, Cầu Kênh T4 - tỉnh Long An

28/07/2020

Dầm bản rỗng BTCT DƯL L=21m Cầu Kênh T2, Cầu Kênh T4 - tỉnh L...
Xem thêm

Gói thầu CM:05-XD:01 tỉnh Cà Mau

28/07/2020

Dầm I.950 - L= 24m, 22 cáp - K=3.5 Gói thầu CM:05-XD:01 - ...
Xem thêm