Công Trình Tiêu Biểu

Công Trình Tiêu Biểu

Cầu Bà Mang- xã Tân Quới và xã Thành Đông, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

13/12/2022

Cầu Bà Mang- xã Tân Quới và xã Thành Đông, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long Dầm I.24,54m ...
Xem thêm

Đường số 5, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

13/12/2022

Đường số 05, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Dầm I.33m căng trước (HL93)
Xem thêm

Cầu qua kênh Vĩnh Tế - Cột Mốc 280, xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang

13/12/2022

  Cầu qua kênh Vĩnh Tế - Cột Mốc 290, xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên G...
Xem thêm

Cầu qua kênh 28, ấp Bình Châu, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

13/12/2022

Cầu qua kênh 28, ấp Bình Châu, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An Dầm BTCT DUL I.24,54m (HL9...
Xem thêm

Cầu Kênh Ấp 19 (Phong Thạnh - Phong Tân), Giá Rai, Bạc Liêu

13/12/2022

Cầu Kênh Ấp 19 (Phong Thạnh- Phong Tân), Giá Rai, Bạc Liêu Dầm BTCT DUL I.24,54m (HL93) Dầ...
Xem thêm

Thi công gói thầu số 1 (Đoạn tuyến trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

13/12/2022

  Cầu Vàm Đồn, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre Dầm BTCT DUL I.33m căng trước (HL93)
Xem thêm