Tin tức

Công trình Cầu Lộ Xe- Kênh Quế Hải- Thị trấn Cái Nước- tỉnh Cà Mau

Dầm bản rỗng BTCT DƯL L=24m

Công trình Cầu Lộ Xe- Kênh Quế Hải- Thị trấn Cái Nước- tỉnh Cà Mau