Tin tức

Cầu Số 02 - KM0+66, TP Rạch Giá và huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

 

Cầu Số 02 - KM0+66, TP Rạch Giá và huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

Dầm bản rỗng L=20m (HL93)