Tin tức

Thi công gói thầu số 1 (Đoạn tuyến trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

 

Cầu Vàm Đồn, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

Dầm BTCT DUL I.33m căng trước (HL93)