Tin tức

Gói thầu ST:07-XD:01 tỉnh Sóc Trăng

Dầm BTCT DUL I.1250 L=28m, 40 cáp (K=4)

Gói thầu ST:07-XD:01 Thi công xây dựng dự án thành phần 7, tỉnh Sóc Trăng (ST:07- DAĐT:04) thuộc hợp phần cầu - Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lí tài sản địa phương (Lramp)