Dầm bản rỗng BTCT DƯL

Dầm bản rỗng BTCT DƯL

Dầm bản rỗng BTCT DƯL

Liên hệ

TIÊU CHUẨN: Tiêu chuẩn thiết kế: tiêu chuẩn 22TCN 272-05 “Tiêu chuẩn thiết kế cầu”; 22TCN 18-79 “Qui trình thiết kế cầu cống theo trạng thái...Xem thêm

Dầm BTCT DUL I Tải Trọng HL93

Liên hệ

TIÊU CHUẨN: Tiêu chuẩn thiết kế: 22TCN 272-05 "Tiêu chuẩn thiết kế cầu", 22TCN 18-79 "Qui trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn". Tiêu...Xem thêm

Khe co giãn

Liên hệ

Dầm Giao Thông Nông Thôn Dự Ứng Lực

Liên hệ

  Chủng loại sản phẩm Chiều dài Chiều rộng Chiều cao Trọng lượng Tải trọng (M) (MM) (MM) (Tấn) Dầm BTCT DƯL I.280, L=6m 6 180 280 0.55 H8 Dầm BTCT DƯL I.280, L=7m 7 180 280 0.65 H8 Dầm BTCT DƯL I.280, L=8m 8 180 280 0.73 H8 Dầm BTCT DƯL I.280, L=9m 9 180 280 0.83 H2.8 Dầm...Xem thêm

Dầm chữ T BTCT DUL

Liên hệ

TIÊU CHUẨN: Tiêu chuẩn thiết kế: tiêu chuẩn 22TCN 272-05 “Tiêu chuẩn thiết kế cầu”; 22TCN 18-79 “Qui trình thiết kế cầu cống theo trạng thái...Xem thêm