Công Trình Tiêu Biểu

Công Trình Tiêu Biểu

Công trình Cầu Lộ Xe- Kênh Quế Hải- Thị trấn Cái Nước- tỉnh Cà Mau

28/07/2020

Dầm bản rỗng BTCT DƯL L=24m Công trình Cầu Lộ Xe- Kênh Quế Hải- Thị trấn Cái Nước- tỉnh Cà...
Xem thêm

Cầu Kênh T2, Cầu Kênh T4 - tỉnh Long An

28/07/2020

Dầm bản rỗng BTCT DƯL L=21m Cầu Kênh T2, Cầu Kênh T4 - tỉnh Long An Dự án Tín dụng ngành g...
Xem thêm

Gói thầu CM:05-XD:01 tỉnh Cà Mau

28/07/2020

Dầm I.950 - L= 24m, 22 cáp - K=3.5 Gói thầu CM:05-XD:01 - Xây dựng 08 cầu : Gừa Sập...
Xem thêm

Cầu Vàm Rầy – km161+986 – QL80 – tỉnh Kiên Giang

28/07/2020

Dầm BTCT DƯL I.30m căng sau (HL93) Cầu Vàm Rầy – km161+986 – QL80 – tỉnh Kiên Giang thuộ...
Xem thêm

Dự án thành phần 4 (ST:04 – DAĐT :01) Tỉnh Sóc Trăng

28/07/2020

Dầm I.1350 - L= 30m, 40 cáp - K=3.5 Dự án thành phần 4 (ST:04 – DAĐT :01) Tỉnh Sóc Trăng. T...
Xem thêm

Gói thầu ĐT04-XD01 tỉnh Đồng Tháp.

28/07/2020

Dầm I.950 - L= 24m, 22 cáp - K=3.5 Gói thầu ĐT04-XD01 Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh v...
Xem thêm