Công Trình Tiêu Biểu

Công Trình Tiêu Biểu

Cầu Vàm Rầy – km161+986 – QL80 – tỉnh Kiên Giang

28/07/2020

Dầm BTCT DƯL I.30m căng sau (HL93) Cầu Vàm Rầy – km161+9...
Xem thêm

Dự án thành phần 4 (ST:04 – DAĐT :01) Tỉnh Sóc Trăng

28/07/2020

Dầm I.1350 - L= 30m, 40 cáp - K=3.5 Dự án thành phần 4 (ST:04 – DAĐT :...
Xem thêm

Gói thầu ĐT04-XD01 tỉnh Đồng Tháp.

28/07/2020

Dầm I.950 - L= 24m, 22 cáp - K=3.5 Gói thầu ĐT04-XD01 Dự án đầu tư xây ...
Xem thêm